Solar panel system

Diolch i'ch cael chi - Diwrnod duwies hapus -

Diolch i'ch cael chi - Diwrnod duwies hapus -
3.8 Gwyl dduwies
DYDD MERCHED HAPUS
Trosglwyddo aml-ddiwylliant

Grateful to have you -Happy goddess day

Heddiw multift Technology Co, Ltd Mae bendithion llawn yn cael eu paratoi ar gyfer gweithwyr benywaidd, Mawrth 8fed fel breninesau, Diolch i'r arweinwyr am eu cariad a'u hymddiriedaeth i ni.

Rydym wedi derbyn rhosod gan y cwmni, Mae'n golygu cariad a hapusrwydd.Cawsom hefyd siocled cariad, Bendithiwch y breninesau mor felys â mêl.

HAPPY-VMAXPOWER

Fel brenhines,
Datgelu ein hyder
Mae heddiw yn ŵyl fyd-eang, multiift Technology Co., Ltd Hapusrwydd annhraethol

Hyfryd heddiw
Guerrillas merched, Mae pawb yn wych, Nid yn unig y mae'r gwn yn swnio, ond mae'r targed yn gywir, Busnes masnach dramor Gwych, hefyd.

Dyddiadur y Frenhines - Gwên ddisglair
Diolch i'r arweinydd am eich cariad a'ch cefnogaeth

3.8 MULTIFIT


Amser post: Maw-14-2022

Gadael Eich Neges