Solar panel system

Ar System Soalr Grid

System Pv Ar-Grid

System cynhyrchu pŵer solar solar to. Mae'r system wedi'i hymgorffori'n uniongyrchol i'r grid cenedlaethol, heb fatri, tâl cais grid cysylltiedig a delir gan brynwr. Ar ôl gosod grid wedi'i gysylltu'n llwyddiannus, yn ogystal â didyniad gwariant cartrefi, gellir cael cymorthdaliadau fel gradd pŵer. Yn ogystal, pan na ellir defnyddio trydan, bydd grid y wladwriaeth yn ei ail-brynu am bris lleol.

Senarios Cais

System cynhyrchu pŵer ffotofoltäig preswyl
Gellir ei gymhwyso'n helaeth i safleoedd hunan-adeiledig unigolion o doeau ar oleddf, llwyfannau, carports, ac ati.

Ardaloedd diwydiannol a masnachol, diwydiannol a masnachol system cynhyrchu pŵer ffotofoltäig gellid ei ddefnyddio'n wyllt ar y raddfa fawr o do dur lliw gweithdy, ardal fawr o lwyfannau sgwâr ac anialwch Gobi, ac ati.


Gadewch Eich Neges